دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیتنامه اسمعیل عمادالممالک، ۱۳۳۹ ق

وصیتنامه اسمعیل عمادالممالک، ۱۳۳۹ ق

وصیتنامه [اسمعیل عمادالممالک] فرزند [احمد عمادالممالک] مبنی بر تقسیم تمامی اموالش در تفرش و طهران بعد از وضع ثلث بین فرزندانش، تاج‌ الملوک [بهرامی]، نیمتاج [صفوی]، ابوالقاسم، اشرف‌ الملوک، شریف‌ الملوک [بهرامی]، عبدالله، عیسی، فضل‌ الله، و شرافت‌ السلطنه [شرافت بهرامی]. او نکات زیر را به فرزندانش توصیه کرده است: پرهیز از معاصی و محرمات، اهتمام به پرهیزگاری و عبادات، اتفاق و اتحاد و مهربانی با یکدیگر، توجه و سرپرستی و تنظیم امر معاش تاج‌الملوک و نیمتاج (که شوهر نکرده و در خانه هستند) و ابوالقاسم و اشرف‌الملوک و شریف‌الملوک که کوچکترند، واجب دانستن توجه و نگهداری مادام‌العمر همگی آنان از اشرف‌الملوک (که علیل است) و حفظ ارثیه او، تقسیم املاک، جهیزیه، و مهریه همسرش مرحوم سعادت‌السلطنه بین عبدالله، عیسی، فضل‌الله، ابوالقاسم، شرافت‌السلطنه، تاج‌الملوک، نیمتاج، اشرف‌الملوک، و شریف‌الملوک. همچنین، اسمعیل عمادالممالک از فرزندانش می خواهد که ثلث اموال را صرف مواردی از قبیل مخارج کفن و دفن و حملش به کربلا، استیجار ادای نماز، استیجار حج بلدی از شخصی امین و متدین، بخشیدن مبلغ یک هزار تومان رد مظالم و پانصد تومان خمس به سادات و پانصد تومان هم زکات به اشخاص فقیر و مستحق، استیجار حج بلدی برای مرحوم سعادت السلطنه [همسرش] کنند. بعد از وضع تمام این مخارج و مصارف درخواستی از ثلث، عماد الممالک ذکر می کند که باید نصف باقیمانده ثلث به اشرف‌الملوک داده شود و نصف دیگر را هم باید بین تاج‌الملوک، نیمتاج، شریف‌الملوک، و ابوالقاسم جهت مخارج عروسی و جهاز و تحصیلات و غیره آنها تقسیم کنند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۹ ذی‌الحجه ۱۳۳۹ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه بهرامی
  • متعلق به مجموعه الهه بهرامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ فروردين ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16175A44
  •