دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسمعیل بهرامی (عمادالممالک)

ت ذی‌الحجه ۱۲۸۵ ق

اسمعیل بهرامی (عمادالممالک)، همچنین معروف به دبیر اعظم بهرامی، پسر ستاره (اهل خمسه) و احمد عمادالممالک بود. همسر اول او ماه تابان (سعادت السلطنه، دختر سعید لشکر) بود و فرزندان آن‌ دو عبارتند از: فضل‌الله بهرامی، میرزا عبدالله بهرامی، ابوالقاسم بهرامی، عیسی بهرامی، معصومه دبیراعظم بهرامی (شرافت السلطنه)، رقیه نیمتاج بهرامی (صفوی)، ربابه بهرامی (اشرف الملوک)، زهرا بهرامی (تاج الملوک)، فاطمه بهرامی (شریف الملوک)، و همایون تاج بهرامی (فرهمندی)؛ همسر دومش تاج اعظم بود که با هم فرزندی نداشتند؛ او پدر بزرگ پدری الهه، آتشه، انوشه، و ارسلان بهرامی است. برادران اسمعیل بهرامی عبارتند از: میرزا عبدالوهاب منشی باشی (حمیدالسلطان، حاکم ساوه)، محمود منشی باشی، میرزا ابراهیم تاجراف، سرهنگ یوسف (پیشکار موقرالسلطنه)، و مرتضی خان.

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه، اسناد خانواده، و توضیحات عکس های خانواده است. نام ربابه و زهرا بهرامی (تاج الملوک) در شجره نامه خانواده موجود نیست. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو