دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ربابه بهرامی (اشرف الملوک)

دختر ماه تابان (سعادت السلطنه) و اسماعیل بهرامی (عمادالممالک)؛ خواهر فضل‌الله بهرامی، میرزا عبدالله بهرامی، ابوالقاسم بهرامی، عیسی بهرامی، معصومه دبیراعظم بهرامی (شرافت السلطنه)، رقیه نیمتاج بهرامی (صفوی)، فاطمه بهرامی (شریف الملوک)، و همایون تاج بهرامی (فرهمندی).

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه و توضیحات عکس های خانواده است. نام ربابه در شجره نامه موجود نیست. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید