دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رقیه نیمتاج بهرامی (صفوی)

دختر ماه تابان (سعادت السلطنه) و اسماعیل بهرامی (عمادالممالک)؛ همسر سناتور کوشش صفوی؛ خواهر فضل‌الله بهرامی، میرزا عبدالله بهرامی، ابوالقاسم بهرامی، عیسی بهرامی، معصومه دبیراعظم بهرامی (شرافت السلطنه)، ربابه بهرامی (اشرف الملوک)، فاطمه بهرامی (شریف الملوک)، و همایون تاج بهرامی (فرهمندی)

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه و توضیحات عکس های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید