دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالقاسم بهرامی

پسر ماه تابان (سعادت السلطنه) و اسماعیل بهرامی (عمادالممالک)؛ برادر فضل‌الله، میرزا عبدالله، عیسی، معصومه دبیراعظم (شرافت السلطنه)، رقیه نیمتاج (صفوی)، ربابه (اشرف الملوک)، فاطمه (شریف الملوک)، و همایون تاج (فرهمندی)؛ همسر مهین دخت مخاطب رفیعی؛ پدر الهه، آتشه، انوشه، و ارسلان.

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه و توضیحات عکس های خانواده است. نام ربابه در شجره نامه موجود نیست. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید