دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه بهرامی (شریف الملوک)

دختر ماه تابان (سعادت السلطنه) و اسماعیل بهرامی (عمادالممالک)؛ همسر حسین علی بهرامی؛ خواهر فضل‌الله بهرامی، میرزا عبدالله بهرامی، ابوالقاسم بهرامی، عیسی بهرامی، معصومه دبیراعظم بهرامی (شرافت السلطنه)، رقیه نیمتاج بهرامی (صفوی)، ربابه بهرامی (اشرف الملوک)، و همایون تاج بهرامی (فرهمندی).

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه و توضیحات عکس های خانواده است. نام ربابه در شجره نامه موجود نیست. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید