دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اشرفی

این مجموعه شامل اسناد حقوقی، وصیت نامه، وقف نامه، عقدنامه، دفترچه خاطرات، کتابچه های آشپزی، عکس، تعداد بسیاری اشیاء زندگی روزمره، نوار صحبت با بانو اشرف در جمع خانوادگی اشرفی و معزی است. بیشترین اقلام از آنِ سکینه خانم ملقب به بانوی اشرف (۱۳۰۸ق - ۱۳۵۰ش)، فرزند غلامحسین خان اشرفی و زیبنده خانم (شازده بانو)، است. بسیاری از سایر عکسها و اشیاء متعلق به منیرالملوک جهانداری (۱۳۱۶ق - ۱۳۵۴ش)، فرزند معتضد حضور سیف الملوک و شازده والیه، است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    این مجموعه در زمستان ۱۳۸۹ توسط افسانه اشرفی و رخساره اشرفی در اختیار آرشیو قرار گرفته است. افسانه اشرفی و رخساره اشرفی همچنین دو نوشته در باره بانوی اشرف و منیرالملوک نوشته اند که در آینده به سایت اضافه خواهد شد.

  • تاریخ ۱۲۳۶ ق تا ۱۳۵۴ ش
  • آخرین ویرایش ۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ ش
  • شماره اخذ 1138
  •