دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زیبنده سلطان خانم (شاهزاده بانو)

دختر فاطمه خانم (گلین خانم) و سلطان محمد ابراهیم میرزا معزی؛ همسر اولش غلامحسین خان اشرفی بود؛ فرزندان: محمد خان، عبدالله اشرفی، و سکینه خانم (بانوی اشرف)؛ همسر دومش عباس قلی خان اشرفی (پدر شوهر بانوی اشرف) بود.

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو