دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه‌های متفرقه،  اوایل قرن ۱۴ ق

نامه‌های متفرقه، اوایل قرن ۱۴ ق

نامه ها شامل موارد زیر است: محاسبه درآمد املاک فرمانفرما، ملاقات با فرمانفرما، سفارش فشنگ، گزارش فروش محصولات، نامه درباره سیف الله میرزا و پرداخت وجه، گزارش نویسنده از ملاقات با نظام العلماء، تلگراف بهاء الدوله به ناشناس، نامه مادر ناصرالدوله به ناشناس، نامه ناشناس در خصوص فوت همسر، نامه ناشناس به میرزا عبدالله خان مستوفی، نامه زنی ناشناس درباره حضانت فرزندش، نامه انورالسلطنه به معظم الدوله، نامه در خصوص ملاقات با شکوه السلطنه، تقاضای وساطت برای پرداخت مواجب از سوی شکوه السلطنه، عریضه مرتضی قلی خان، نامه درباره وساطتهای شکوه السلطنه، نامه اسمعیل حسینی به ناشناس، نامه محمودالله به محتشم الدوله، نامه از حاجی میرزا اسحق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- نجم السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1021A53
  •