دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

غلام حسین عامری (سردار مجلل)

پسر حاج سلیمان خان بهجت الدوله؛ همسر اول: گوهرتاج و فرزندان آن‌دو: نصرت خانم، فاطمه خانم، و افتخار نظام؛ همسر دوم: قمرالملوک و فرزندان آن‌دو: عشرت الملوک، فروغ نصرت، امان الله، علی، و محمد

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو