دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه نصرت خانم و علی اکبر خان اسعد النظام، ۱۳۳۰ ق

نکاح نامه نصرت خانم و علی اکبر خان اسعد النظام، ۱۳۳۰ ق

نکاح نامه نصرت خانم، دختر سالار نصرت، و علی اکبر خان اسعد النظام با صداق یک صد مثقال طلای احمر صیرفی به وزن تمام، هشت نفر غلام و کنیز، سه دانگ از شش دانگ یوسف آباد واقع در نرماشیر، یک درب باغ مشهور به باغ حمزه بزرگ واقع در قریه ده شتر به ضمیمه دو زمان میاه از میاه ده شتر که شرب باغ مزبور است، و یک درب خلوت و باغچه واقع در محله لشکر فیروز از محلات بم

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۴ جمادی‌الثانی ۱۳۳۰ ق
 • یادداشت ها

  برای دیدن تصویر غلافی که نکاح نامه در آن نگهداری می‌شود، آیتم 16194B1 در همین مجموعه را ببینید.

 • ابعاد ۴۲ × ۱۰۳ سانتیمتر
 • مجموعه ها فلورا معینیان
 • متعلق به مجموعه فلورا معینیان
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 16194A2
 •