دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه غلام حسین عامری به قمرالملوک عامری

نامه غلام حسین عامری به قمرالملوک عامری

نامه غلام حسین عامری سردار مجلل به همسرش قمرالملوک عامری درباره دیر رسیدن نامه مخاطب به دلیل مردن قاصد پست، تب و کسالت مخاطب، سفر یک ماهه نرماشیر، ترتیب منزل و جای مخاطب، دریافت نارنگی، ترشی، و برنج، درخواست رساندن خبر سلامتی مخاطب بعد از وضع حمل از طریق عدل السلطنه، فرستادن یک خروار و پنجاه من روغن برای تابستان که ابراهیم با مشک توی دیگ‌ها بگذارد

نمای تفصیلی

  • آفریننده غلام حسین عامری (سردار مجلل)
  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A82
  •