دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه درباره سهم نوه‌های گوهرتاج خانم، ۱۳۴۵ ق

صلح نامه درباره سهم نوه‌های گوهرتاج خانم، ۱۳۴۵ ق

علی اکبر خان (سالار اسعد) به ولایت از فرزندان صغیر خود، زین العابدین، ابراهیم، و عیسی املاکی را که مرحوم گوهر خانم (دختر ابراهیم خان سعدالدوله) به آن‌ها مصالحه کرده و سهمشان در تقسیم نامه مشخص شده بود به مال‌المصالحه مبلغ یکصد دینار وجه نقد رایج خزانه ایران به آقا غلامحسین خان عامری سردار مجلل مصالحه کرد. این املاک عبارت بودند از یک دانگ از مزرعه برج معاذ واقع در نرماشیر، باغ ماهان به انضمام باغچه و دوازده سهم مجاری المیاه آب باریکویه و خانه و اصطبل که همه در جنب خانه خود آقای سردار مجلل واقع شده، و خانه مشهور به خلوت واقع در کرمان در محل مسجد ملک. بعد آقای غلامحسین خان عامری سردار مجلل یک دانگ از مزرعه برج معاذ به علاوه دو دانگ دیگر که ملک خودش بود به زین العابدین، ابراهیم، و عیسی (هرکدام یک دانگ) به مال‌المصالحه مبلغ یکصد دینار رایج و ده مثقال نبات سفید کرمانی مصالحه کرده است. ضمن مصالحه شرط شد که مادام الحیات حق استفاده از منافع و نهار و محصول سه دانگ مزبور با خود سردار مجلل باشد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ رمضان ۱۳۴۵ ق
  • ابعاد ۲۵ × ۴۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها فلورا معینیان
  • متعلق به مجموعه فلورا معینیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16194A6
  •