دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه گوهر سلطان خانم و غلام حسین خان، ۱۳۰۴ ق

نکاح نامه گوهر سلطان خانم و غلام حسین خان، ۱۳۰۴ ق

نکاح نامه گوهر سلطان خانم، دختر ابراهیم خان سرتیپ سعدالدوله، و غلام حسین خان یاور، پسر معتمد السلطان سلیمان خان سرتیپ، با صداق مبلغ سه تومان و یکهزار و پانصد دینار مهر السنه که به پول این زمان تخمیناً بیست و پنج تومان ریال ناصرالدین شاهی عددی ۲۶ نخود یک‌هزار دینار می‌شود، دویست مثقال طلای صیرفی پسند، مقدار یکصد من مسینه آلات کارفرما، دو دست فرش اطاق، شش نفر غلام و کنیز صحیح الاعضاء، دو دانگ از شش دانگ مزرعه بمبویان واقع در ریگان، سه دانگ از شش دانگ مزرعه محمود آباد واقع در برج معاذ، شش دانگ باغ چهار طاق مهداب ابتیاعی از مشهدی عباس کربلایی اسمعیل به انضمام یک زمان میاه از میاه مهداب، سه دانگ از شش دانگ خانه و باغ ماهان، و شش دانگ خانه خلوت واقع در بلده کرمان جنب خانه بزرگ. املاک فوق به صیغه مصالحه از پدر غلام حسین خان، سلیمان خان، به او انتقال شرعی یافته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ رجب ۱۳۰۴ ق
  • ابعاد ۳۸.۵ × ۱۰۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها فلورا معینیان
  • متعلق به مجموعه فلورا معینیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16194A3
  •