دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه غلام حسین عامری به قمرالملوک عامری

نامه غلام حسین عامری به قمرالملوک عامری

نامه غلام حسین عامری سردار مجلل به همسرش قمرالملوک عامری، درباره بازگشت از نرماشیر، گله از نامه ننوشتن مخاطب و جویای احوال او شدن از سردار، رفتن از بم به شهر برای دیدن مخاطب، توصیه به لاک کردن پاکت با مهر خود و خبر دادن از زمان وضع حمل خود، فرستادن سه کنیز برای مخاطب، زمان عقد نامزد حسین خان، فرستادن روغن از طریق بابا اسمعیل قاطرچی برای آقای سردار، رساندن برنج از طریق ابراهیم به همسر زین العابدین و روضه‌خوانی حضرت آقا، نداشتن آشپز به دلیل ناخوشی حسین، تأیید تصمیم مخاطب درباره بیرون نکردن خاتون از ترس نفرین، دستور به نعمت‌الله برای تنبیه محمد مهتر و سرکشی همه روزه به مال‌ها، گرفتن زمین پشت دولاب از سوی مخاطب، حاملگی مخاطب و توصیه به مراقبت در سرما، به دوش گرفتن خرقه، ماندن زیر کرسی، و غذای مناسب، فرار غلامشان، فرخ، از نزد نویسنده به شهر به هوای خواهرش که نزد همسر زین العابدین خان است و درخواست گرفتن و تحویل او به بابا اسمعیل، درخواست فرستادن دویست دانه نارنگی خوب از شهر، سفارش به ابراهیم درباره کاه و بیده اسب‌ها، و قباله زمین.

نمای تفصیلی

  • آفریننده غلام حسین عامری (سردار مجلل)
  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۴.۵ × ۱۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A37
  •