دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه غلام حسین عامری به قمرالملوک عامری

نامه غلام حسین عامری به قمرالملوک عامری

نامه غلام حسین عامری سردار مجلل به همسرش قمرالملوک عامری درباره فرستادن نامه، ابراز دلتنگی، کرایه قاطرهای حاجی شوکت الممالک و حمل برنج و روغن برای آقای سردار، فرستادن نعمت الله برای خدمت به مخاطب، سرکشی سرآسیاب و باغ‌ها و گرفتن زنبق، حواله‌کردن ماهانه یک تومان و پنج هزار نعمت الله به حمامی، جیره‌ای که جزو موزیکانچی‌ها دارد از طریق آقای سردار، و دادن شام و ناهار او در خانه، رجوع مخاطب به نعمت الله برای کارها و گرفتن برات و سیاهه، عوض کردن الاغ سیاه ناصرالممالکی در بم برای مخاطب، درخواست گرفتن سه بغلی شراب از حضرت علیه خانم و فرستادن همراه بابا علی برای مهمان کردن رئیس تلگرافخانه و دیگران، و سفارش به کریم درباره توجه به درشکه و آب زدن به چرخهای آن

نمای تفصیلی

  • آفریننده غلام حسین عامری (سردار مجلل)
  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A15
  •