دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه غلام حسین عامری به قمرالملوک عامری

نامه غلام حسین عامری به قمرالملوک عامری

نامه غلام حسین عامری سردار مجلل از وکیل آباد نرماشیر به همسرش قمرالملوک عامری، درباره رفتن به سمت برج و ریکان [ریگان] و مراجعت به بم، احوال‌پرسی از قمرالملوک و نورچشمی عشرت، درخواست دادن خبر وضع حمل مخاطب با تلگرام از بم به نرماشیر، سلام رساندن به بی‌بی، خانم، و خانم همشیره، پیغام به نعمت الله برای پرداخت جیره محمد مهتر و غلام حسین آب کش به صورت حواله ماه به ماه به استاد خباز و دادن گندم به محمد و نان به غلام حسین، درباره آمدن عبدالوهاب خان به بم و منزل شوکت نظام و آمدن عبدالعزیزخان از جیرفت، و به سکینه، طایه، سایر اهل خانه، و طایه عشرت سلام رسانده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده غلام حسین عامری (سردار مجلل)
  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A9
  •