دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قمرالملوک اسفندیاری عامری

ت ۱۲۶۲ ش
و ۱۳۵۵ ش

دختر خانم تاج اسفندیاری و میرزا حسین خان اسفندیاری سردار نصرت؛ با غلام حسین عامری سردار مجلل ازدواج کرد و فرزندان آن دو عبارتند از: عشرت الملوک، فروغ نصرت، امان الله، علی، و محمد

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو