دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی

ایستاده: غلام (نام دانسته نیست)؛ ردیف عقب از راست، نشسته: حسن مرآت اسفندیاری (مرآت السلطنه) و ناشناخته؛ ردیف جلو، از راست: قمرالملوک اسفندیاری و عبدالله اسفندیاری (عدل السلطنه)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد با قاب: ۱۵.۵ × ۲۰.۵؛ بدون حاشیه و قاب: ۱۰ × ۱۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن کلانتری عامری
  • متعلق به مجموعه یاسمن کلانتری عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16193A38
  •