دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه قمرالملوک اسفندیاری

نامه قمرالملوک اسفندیاری

احتمالا به پسرش، محمد عامری، شامل احوالپرسی، سفر پاریس و سفر زیارتی مخاطب، بیماری خود، برگزاری ختم عمه مخاطب در مسجد جامع، عقدکنان نپتون در تهران، و در مورد عمل چشمش که باید بعد از آمدن مخاطب انجام شود چون نیاز دارد دو ماه در تهران بماند

نمای تفصیلی

  • آفریننده قمرالملوک اسفندیاری عامری
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۷ × ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن کلانتری عامری
  • متعلق به مجموعه یاسمن کلانتری عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ آذر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16193B158
  •