دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سنگ قبر قمرالملوک اسفندیاری

سنگ قبر قمرالملوک اسفندیاری

نوشته روی سنگ قبر: «هوالباقی، آرامگاه مرحومه مغفوره قمرالملوک عامری فرزند میرزا حسین مشهور به سردار نصرت که در تاریخ آبان ماه ۱۳۵۵ برحمت ایزدی پیوست، استاد محمد امیر قلی»

نمای تفصیلی

  • تاریخ آبان ۱۳۵۵ ش
  • مجموعه ها یاسمن کلانتری عامری
  • متعلق به مجموعه یاسمن کلانتری عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16193A39
  •