دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

معایب الرجال

معایب الرجال

معایب الرجال، نوشته بی بی خانم استرآبادی (۱۲۷۴ ق - ۱۳۰۰ ش) در سال ۱۳۱۲ ق، نشر اول در سال ۱۳۷۱ ش. معایب الرجال رساله ای است که بی بی خانم استرآبادی در پاسخ به تأدیب النسوان – متنی مرد سالارانه و طنزآمیز شامل نصایحی به مردان درباره رفتار با زنان و دخترانشان است – نگاشت. معایب الرجال با بخشی درباره زندگی شخصی بی بی خانم آغاز می شود که زمینه اجتماعی و آموزشی این رساله را فراهم می سازد. رساله معایب الرجال شامل دو بخش است: بخش نخست پاسخی زیرکانه، صریح و خشمگین به تأدیب النسوان (برخی نسخ تحت عنوان تأدیب النساء) است. بخش دوم که خطاب به زنان است (بی بی خانم در این متن از آنها با عنوان “خواهرانم” یاد می کند) نصایح و هشدارهایی به زنان درباره روابطشان با مردان و به خصوص با شوهرانشان است. نسخه های موجود دیگر: نسخه متعلق به کتابخانه حافظ فرمانفرماییان که فیلم آن به شماره۲۲۰۳ در کتابخانه دانشگاه تهران است؛ نسخه کتابخانه ملک، شماره ۶۲۹۷؛ و نسخه کتابخانه گلستان.

نمای تفصیلی

  • آفریننده بى بى خانم استرآبادى
  • تاریخ ۱۳۱۲ ق
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۲۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (شماره ۸۹۸۴)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1018A17
  •