دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

معایب الرجال

معایب الرجال

معایب الرجال، نوشته بی بی خانم استرآبادی (۱۲۷۴ ق - ۱۳۰۰ ش) در سال ۱۳۱۲ ق، نشر اول در سال ۱۳۷۱ ش. معایب الرجال رساله ای است که بی بی خانم استرآبادی در پاسخ به تأدیب النسوان – متنی مرد سالارانه و طنزآمیز شامل نصایحی به مردان درباره رفتار با زنان و دخترانشان است – نگاشت. معایب الرجال با بخشی درباره زندگی شخصی بی بی خانم آغاز می شود که زمینه اجتماعی و آموزشی این رساله را فراهم می سازد. رساله معایب الرجال شامل دو بخش است: بخش نخست پاسخی زیرکانه، صریح و خشمگین به تأدیب النسوان (برخی نسخ تحت عنوان تأدیب النساء) است. بخش دوم که خطاب به زنان است (بی بی خانم در این متن از آنها با عنوان “خواهرانم” یاد می کند) نصایح و هشدارهایی به زنان درباره روابطشان با مردان و به خصوص با شوهرانشان است. کاتب این نسخه میرزا سید ابوالقاسم پسر آقا میرزا سید جعفر است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده بى بى خانم استرآبادى
  • تاریخ ۵ جمادی‌الثانی ۱۳۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها کتابخانه و موزه ملی ملک
  • متعلق به موسسه‌ی کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک، تهران، ایران (نسخه شماره ۶۹۲۷)
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور تحقیق و یا تدریس همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد و هرگونه استفاده تجاری از مدارک منوط به کسب اجازه مستقیم از کتابخانه ملک است. با این نشانی تماس بگیرید: info@malekmuseum.com
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 904A5
  •