دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه ماه‌ تابان و میرزا اسماعیل، ۱۳۰۵ ق

نکاح نامه ماه‌ تابان و میرزا اسماعیل، ۱۳۰۵ ق

گزیده متن: نکاح نامه ماه‌ تابان، دختر میرزا آقا مستوفی، با میرزا اسماعیل سررشته‌دار کشیکخانه، فرزند معتمد‌السلطان میرزا احمد مستوفی. مهریه‌ شامل چهارصد تومان نقد، سی تومان بابت هدیه کلام‌الله مجید، هفتاد تومان بابت قیمت جاریه و غلام، یک دانگ از شش دانگ عمارت بیرونی و اندرونی تفرش، ملک از صحاری اشتریه تفرش، مجاری قنات و نهر بیدهند اشتریه طسوج است. سه قلم اول مهریه بر عهده زوج بوده و پدر داماد عمارت ملک و آب را به عروس منتقل کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۵ × ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه بهرامی
  • متعلق به مجموعه الهه بهرامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ فروردين ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16175A38
  •