دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه بین همدم‌السلطنه و میرزا عبدالله بهرامی، ۱۳۴۷ ق

صلح نامه بین همدم‌السلطنه و میرزا عبدالله بهرامی، ۱۳۴۷ ق

صلح نامه همدم‌السلطنه، دختر میرزا یوسف مستوفی‌الممالک صدراعظم، مبنی بر تملیک و انتقال تمامی مجرای یک ساعت از دوازده ساعت ملکی متصرفی خود از تمام صد و شصت و هشت ساعت کل شش دانگ مجاری و منابع و مظاهر قنوات صدرآباد و کاظم‌ آباد واقع در نظام آباد شمیران در گردش هفت شبانه‌ روز در اول روز سه‌شنبه به میرزا عبدالله بهرامی، فرزند میرزا اسمعیل خان عمادالممالک، به مال المصالحه دویست و پنجاه تومان وجه فضی دوهزاریِ پنج عدد یک تومان. همدم‌السلطنه سه ساعت و نیم دیگر مجرای مذکور را در تاریخ تحریر مصالحه به شرح سه طغری قباله دیگر به میرزا رضا نائینی، میرزا تقی بهنام عمادالملک، و ایوب خان منتقل کرد. مبلغ دویست و پنجاه تومان از سوی میرزا عبدالله خان بهرامی در۴ ربیع‌الاول ۱۳۴۷ ق واصل و عاید همدم‌السلطنه شد. مهر همدم‌السلطنه در انتهای این عبارت منقوش است. حاشیه سند: شاهزاده قیصر میرزا جلال‌الدوله، ملکه زمان، و فخرالزمان، دختران همدم‌السلطنه، این صلح نامه را به تاریخ متن ۱۳۴۷ ق امضاء و تنفیذ کردند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ ربیع‌الاول ۱۳۴۷ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۳۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه بهرامی
  • متعلق به مجموعه الهه بهرامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ فروردين ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16175A46
  •