دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

نفر اول ازسمت چپ ماه تابان و فرد نشسته در کنارش اسماعیل بهرامی همسر اوست. کودکان از سمت چپ: نیمتاج، همایون تاج، شرافت السلطنه؛ و بقیه ناشناخته.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه بهرامی
  • متعلق به مجموعه الهه بهرامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ فروردين ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16175A25
  •