دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه بین میرزا احمد خان سعید دیوان و سایر وراث علی خان با میرزا اسمعیل خان عمادالممالک، ۱۳۲۳ ق

صلح نامه بین میرزا احمد خان سعید دیوان و سایر وراث علی خان با میرزا اسمعیل خان عمادالممالک، ۱۳۲۳ ق

صلح نامه میرزا احمد خان سعید دیوان، پسر مرحوم آقا علی خان، و سایر وراث آن مرحوم با میرزا اسمعیل خان عمادالممالک بر سر شش دانگ یک دستگاه عمارت موروثی‌شان مشتمل بر اندرونی و بیرونی شامل باغچه، طویله، بهاربند، و باغچه متصله به باغچه بیرونی، دوازده باب دکان‌های متصل به عمارت واقع در محله بیرون دروازه قدیم قزوین دارالخلافه طهران در کوچه حجت‌الاسلام آقا حاج هادی به مال‌ المصالحه مبلغ دوازده هزار و سیصد و شصت و شش تومان و هفت هزار و پانصد دینار وجه نقد فضی ۲۴ نخود وزن رایج خزانه عامره. وراث عبارتند از: میرزا احمد خان سعید دیوان نسبت به سهم خود، نسبت به سهم برادرش میرزا حسین خان که به او منتقل شده است، نسبت به مال موصی‌، و نسبت به سهم خواهرش، همسر حاج علی آقا عمدة‌ التجار؛ شریفه خانم، همسر آقا علی خان، نسبت به سهم خود از ثمینه و ارث دو پسرش که بعد از مرحوم آقا علی خان فوت شده اند؛ معتمد‌السلطان میرزا حسن خان؛ میرزا عبدالله خان و آقا بزرگ، پسران صغیر آن مرحوم به قیمومت سعید دیوان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۳ ق
  • ابعاد ۵۰ × ۶۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه بهرامی
  • متعلق به مجموعه الهه بهرامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ فروردين ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۴ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16175A41
  •