دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یدالله همایونفر

ت ۱۲۷۹ ش

یدالله همایونفر، پسر زرین کلاه لقاء السلطنه و حسین خان کاشف السلطنه (مبشر السلطان) همایونفر و برادر هدایت الله، فرج الله، و رضا قلی خان همایونفر در سال ۱۲۷۹ ش به دنیا آمد. ازدواج اول او با نصرت خانم برمکی (نصرت الملوک) بود که در جوانی در حادثه فروریختن دیواری فلج شد. فرزندان آن دو: گیتی افروز (مادر ثمیلا امیرابراهیمی) و امیر. ازدواج دیگر یدالله همایونفر با عزیزالملوک ضرغامی بود.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو