دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گیتی افروز همایونفر

دختر نصرت خانم برمکی (نصرت الملوک) و یدالله همایونفر؛ با فتحعلی امیرابراهیمی ازدواج کرد؛ فرزندان: ثمیلا، همیلا، و مسرت

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو