دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رقیه (شرافت الدوله) خواجه نوری

ت ۱۲۸۸ ش
و ۱۳۷۶ ش

رقیه خواجه نوری، دختر شرافت السلطنه و مجیرالملک نوری، به شرافت الدوله شهرت داشت. او دو بار ازدواج کرد: اول بار در سال ۱۳۰۲ ش با رحمت الله زاهدی ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به نام‌های فاطمه (شرافت اعظم) و فرشته شد. همسر دومش مهدی خازنی بود که از او صاحب یک فرزند به نام بهمن شد.

رقیه خواجه نوری، دختر شرافت السلطنه و مجیرالملک نوری، به شرافت الدوله شهرت داشت. او دو بار ازدواج کرد: اول بار در سال ۱۳۰۲ با رحمت الله زاهدی ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به نام های فاطمه (شرافت اعظم) و فرشته شد. همسر دومش مهدی خازنی بود که از او صاحب یک فرزند به نام بهمن شد. در اسناد نام او به صورت شرافت، رقیه زاهدی و رقیه خازنی، رقی خواجه نوری و رقیه خواجه نوری آمده است. او خوشنویس بود. خوشنویسی را نزد میرعماد غلام شاهی میرفندرسکی یاد گرفت و به عنوان معلم خوشنویسی در دانشسرای دختران مشغول به کار شد. بستن

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو