دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خوشنویسی

خوشنویسی

به امضاء شرافت[الدوله] خواجه نوری

نمای تفصیلی

  • آفریننده رقیه (شرافت الدوله) خواجه نوری
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • متعلق به مجموعه شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16196A38
  •