دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رقیه (شرافت الدوله) خواجه نوری و بهمن خازنی

رقیه (شرافت الدوله) خواجه نوری و بهمن خازنی

نوشته پشت عکس: ۱۴ فوریه ۱۹۵۹، بیروت، بهمن در ۱۵ سالگی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۷۸ یا ۱۳۷۹ ق
  • ابعاد ۸.۵ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • متعلق به مجموعه شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16196A11
  •