دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رقیه (شرافت الدوله) خواجه نوری و بهمن خازنی

رقیه (شرافت الدوله) خواجه نوری و بهمن خازنی

نوشته پشت عکس: ژوئن ۱۹۵۲ در نوشاتل سوئیس جلوی مدرسه در سن ۱۰ سالگی بهمن عزیز برداشته شد. [امضاء:] رقی [رقیه] خازنی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ذی‌القعده یا ذی‌الحجه ۱۳۷۸ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • متعلق به مجموعه شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16196A12
  •