دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خوشنویسی، ۱۳۰۴ ش

خوشنویسی، ۱۳۰۴ ش

به امضاء رقیه زاهدی [خواجه نوری]: در تحت توجه استاد عالیقدر خود جناب میرعماد خان [غلام شاهی] میرفندرسکی قلمی شد، تاریخ ۱۳۰۴ ش

نمای تفصیلی

  • آفریننده رقیه (شرافت الدوله) خواجه نوری
  • تاریخ ۱۳۰۴ ش
  • ابعاد ۱۴ × ۲۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • متعلق به مجموعه شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16196A41
  •