دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اخطار دانشسرای دختران، ۱۳۱۶ ش

اخطار دانشسرای دختران، ۱۳۱۶ ش

اخطار دانشسرای دختران روی سربرگ وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه به خانم [رقیه] خواجه نوری درباره شرکت نکردن در کلاس پایوران پیشاهنگی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ شهريور ۱۳۱۶ ش
  • ابعاد ۱۴.۵ × ۱۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • متعلق به مجموعه شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16196A44
  •