دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خوشنویسی، ۱۳۰۸ ش

خوشنویسی، ۱۳۰۸ ش

به امضاء رقیه زاهدی [خواجه نوری]: ۱۳۰۸ شمسی در حضور استاد عالیقدر میرعماد [غلام شاهی] میرفندرسکی

نمای تفصیلی

  • آفریننده رقیه (شرافت الدوله) خواجه نوری
  • تاریخ ۱۳۰۸ ش
  • ابعاد ۱۴.۵ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • متعلق به مجموعه شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16196A42
  •