دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خوشنویسی، ۱۳۰۲ ش

خوشنویسی، ۱۳۰۲ ش

به امضاء رقیه زاهدی [خواجه نوری]: در حضور استاد قلمی شد، ۱۳۰۲، عقد کرده بودم؛ اولین خط من در سن چهارده سالگی

نمای تفصیلی

  • آفریننده رقیه (شرافت الدوله) خواجه نوری
  • تاریخ ۱۳۰۲ ش
  • ابعاد ۱۵.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • متعلق به مجموعه شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16196A40
  •