دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رقیه (شرافت الدوله) خواجه نوری و دیگران

رقیه (شرافت الدوله) خواجه نوری و دیگران

نوشته پشت عکس: به اتفاق اعلیحضرت ملکه ثریا در سوئیس، ۱۹۵۲

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۷۱ یا ۱۳۷۲ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۱۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • متعلق به مجموعه شرافت‌الدوله خواجه نوری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16196A9
  •