دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رضا قلی خان غفاری

پسر آغا بیگم خانم و فضل الله خان؛ همسر اولش مریم خانم، دختر عبدالله خان غفاری بود. بعد با نگار خانم، دختر دیگر عبدالله خان ازدواج کرد. آن‌دو فرزندی نداشتند اما علی اکبر غفاری، پسر خرم خانم و مرتضی قلی خان (برادر رضا قلی خان) با آن‌ها بزرگ شد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو