دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه فرح خانم با رضا قلی خان، ۱۳۳۴ ق

صلح نامه فرح خانم با رضا قلی خان، ۱۳۳۴ ق

صلح نامه فرح خانم، دختر میرزا فضل الله خان غفاری و همسر میرزا رضا خان، با رضا قلی خان غفاری بر سر تمامی سرجویه[؟] واقع در قریه کله به مال‌المصالحه مبلغ سی و شش تومان روپیه یک مثقالی، ده عدد یک تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۶ جمادی‌الثانی ۷۳۴ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها ایران خانم و امیردخت غفاری
  • متعلق به مجموعه ایران خانم و امیردخت غفاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16178A64
  •