دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کاسه

کاسه

احتمالا هدیه عروسی به مریم خانم و رضا قلی خان غفاری؛ نوشته حک شده پشت کاسه، داخل نقش انار: رضا قلی خان، بیرون آن: غفاری، و در جهت برعکس: مریم

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ارتفاع: ۶ سانتیمتر، قطر دهانه: ۱۴.۵ سانتیمتر، قطر پایه: ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ایران خانم و امیردخت غفاری
  • متعلق به مجموعه ایران خانم و امیردخت غفاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16178A43
  •