دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

ایستاده از راست: علی اکبر غفاری، رضا قلی خان (عموی علی اکبر غفاری)، نگار خانم (همسر رضا قلی خان)، و ایران خانم؛ دختر جلو: امیردخت (دختر ایران خانم و علی اکبر غفاری)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۳ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ شیبانی
  • متعلق به مجموعه فرخ شیبانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۴ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 13105A13
  •