دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ردیف جلو از راست: شایسته، نوش آفرین، رضاقلی خان، نگار خانم، و تاج الملوک غفاری؛ ردیف پشت از راست: جمال منصوری، ناشناخته، ناشناخته، حسینعلی غفاری، علینقی غفاری، ابوتراب خان، ثریا سلطان، ناشناخته، و محمد غفاری؛ دو کودک جلوی ثریا سلطان احتمالا فرزندان او هستند به نام‌های غلام و شاید جمال. نوشته پشت عکس: به حضرت آقای خان دایی و به حضرت علیه عالیه خاله جان محترمه نگار خانم یگانه عنصر با مهر وفا تقدیم می‌شود. [ناخوانا] غفاری ۱۶/۱/۲۱

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۱ فروردين ۱۳۱۶ ش
  • ابعاد ۱۷ × ۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها ایران خانم و امیردخت غفاری
  • متعلق به مجموعه ایران خانم و امیردخت غفاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16178A21
  •