دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه میان فرح لقاء خانم و رضا قلی خان، ۱۳۳۲ ق

صلح نامه میان فرح لقاء خانم و رضا قلی خان، ۱۳۳۲ ق

صلح نامه فرح لقاء خانم، دختر میرزا فضل الله خان غفاری و همسر میرزا رضا خان رحمت الله، با برادرش، رضا قلی خان غفاری، بر سر بخشی از زمین واقع در لب رودخانه به مال‌المصالحه مبلغ سی تومان، به تاریخ ۱۲ محرم ۱۳۳۲ ق. در پشت سند رضا قلی خان این ملک را به ازای مال‌المصالحه سی تومان به محمد جعفر، پسر آقا میرزای کاشانی، منتقل کرده‌است، بیست و ششم محرم ۱۳۳۲ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ محرم ۱۳۳۲ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها ایران خانم و امیردخت غفاری
  • متعلق به مجموعه ایران خانم و امیردخت غفاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16178A63
  •