دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه فرح لقاء خانم و رضا قلی خان، ۱۳۲۵ ق

صلح نامه فرح لقاء خانم و رضا قلی خان، ۱۳۲۵ ق

صلح نامه میان فرح [لقاء] خانم، دختر میرزا فضل الله خان غفاری و همسر میرزا رضا خان، با برادرش، رضا قلی خان غفاری، بر سر مجاری آب و قنات در قریه کله همراه با درخت و زمین، به مال‌المصالحه مبلغ سی و شش تومان از قرار روپیه یک تومانی ده عدد یک تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳ شوال ۱۳۲۵ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها ایران خانم و امیردخت غفاری
  • متعلق به مجموعه ایران خانم و امیردخت غفاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16178A62
  •