دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه میان رضا قلی خان و مادرش، ۱۳۱۱ ق

صلح نامه میان رضا قلی خان و مادرش، ۱۳۱۱ ق

صلح نامه همسر دوم میرزا فضل الله خان [آغا بیگم خانم]، با فرزند بطنی خود، رضا قلی خان، بر سر تمامی مایملک خود تا هنگام وفات به مال‌المصالحه مبلغ یکصد دینار پول شاه مسکوک که عبارت از دو فلوس رایج‌المعامله ایران که بیست عدد آن یک هزار دینار می‌باشد. از شرایط این عقد خارج لازم این است که رضا قلی خان مادام‌الحیات والده مخارج خوراک و لباس او را متحمل شود و بعد از فوت او مبلغ پنجاه تومان از قرار روپیه ناصرالدین شاهی ۲۲ نخود جدیدالضرب یک مثقالی از مال خود به مصارف مخارج ایام عزاداری برساند. همچنین قرار شد یک غلام به نام قنبر و یکی از دختران او به نام طوطی که جاریه مادر رضا قلی خان است جزء این صلح نامه باشند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ربیع‌الثانی ۱۳۱۱ ق
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۳۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ایران خانم و امیردخت غفاری
  • متعلق به مجموعه ایران خانم و امیردخت غفاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16178A55
  •