دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صدیقه نجم آبادی

ت ۱۲ مهر ۱۲۸۱ ش تهران
و ۴ فروردين ۱۳۳۴ ش تهران

صدیقه نجم آبادی، دختر رقیه کندشلو و شیخ مهدی نجم آبادی، در ۱۲ مهر ۱۲۸۱ در تهران به دنیا آمد. او از اولین فارغ التحصیلان مدرسه مامایی در ایران بود. صدیقه نجم آبادی در سال ۱۳۰۳ با احمد نجم آبادی ازدواج کرد و آن دو صاحب فرزندی به نام پرویز شدند که در دو سالگی درگذشت. این ازدواج در سال ۱۳۱۱ به جدایی انجامید. در سال ۱۳۲۳ با ضیاء نجم آبادی ازدواج کرد. صدیقه نجم آبادی در چهارم فروردین ۱۳۳۴ در اثر ابتلا به سرطان درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در خیابان شیخ هادی نجم آبادی، در تهران، به خاک سپرده شد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو