دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اوراق هویت صدیقه نجم آبادی

اوراق هویت صدیقه نجم آبادی

۱- شناسنامه قدیمی، ۲- شناسنامه جدید، ۳- رونوشت شناسنامه روی برگه وزارت کشور، مشخصات: صدیقه نجم آبادی، مادر: رقیه خانم، پدر: شیخ مهدی نجم آبادی، ساکن: تهران، خیابان شیخ هادی نجم آبادی، تولد: ۱۲ مهر ۱۲۸۱، تهران؛ ازدواج اول با: میرزا احمد خان متولد ۳ تیر ۱۲۸۰ شمسی، تاریخ ازدواج ۱۲ آذر ۱۳۰۳، تاریخ طلاق: ۲۳ اسفند ۱۳۱۱ شمسی؛ ازدواج دوم با: ضیاء نجم آبادی، متولد ۱۲۹۶ شمسی، تاریخ ازدواج: ۶ اردیبهشت ۱۳۲۳؛ تاریخ صدور شناسنامه: ۱۶ فروردین ۱۳۰۶، تاریخ تعویض شناسنامه: ۲۰ آذر ۱۳۲۱؛ درگذشت: ۴ فروردین ۱۳۳۴، تهران؛‌ تاریخ تولد در برخی از این اوراق ۱۲۸۹ ثبت شده است، ولی تاریخ درست ۱۲۸۱ است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۱ و ۱۴ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها کاوه نجم آبادی
  • متعلق به مجموعه کاوه نجم آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1391A24
  •