دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شناسنامه ضیاء نجم آبادی

شناسنامه ضیاء نجم آبادی

شناسنامه قدیمی و جدید ضیاء نجم آبادی، مشخصات: ضیاء نجم آبادی، نام مادر: عذرا خانم، نام پدر: محمد حسین، تولد: ۱۲۹۶، احمد آباد دماوند، محل سکونت: تهران، کوی چهار، کوچه گذر تقی خان، درگذشت: ۱۶ آبان ۱۳۴۱ در شهر تهران، نام همسر (در شناسنامه اول): بانو فاطمه شهیره پریچهر منصوری مؤید، متولد: ۹ دی ماه ۱۳۰۷، نام فرزندان: علیرضا، متولد: ۱ فروردین ۱۳۳۹، تاریخ صدور: ۷ اسفند ۱۳۰۵ ش، تاریخ تعویض شناسنامه: ۱۹ آذر ۱۳۳۱، نام همسر (در شناسنامه دوم): صدیقه، تاریخ ازدواج: ۶ اردیبهشت ۱۳۲۳.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۷ اسفند ۱۳۰۵ ش
 • یادداشت ها

  صدیقه نجم آبادی همسر اول ضیاء نجم آبادی بوده است که در سال ۱۳۳۴ فوت کرده است.

 • ابعاد ۷.۵ × ۱۱ و ۱۹ × ۱۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها کاوه نجم آبادی
 • متعلق به مجموعه کاوه نجم آبادی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۹ آبان ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۳ دى ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 1391A26
 •