دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صدیقه نجم آبادی و دیگران

صدیقه نجم آبادی و دیگران

از راست: صدیقه نجم آبادی، زهره نجم آبادی (دختر ربابه)، ربابه نجم آبادی، و نورالهدی نجم آبادی؛ صدیقه، ربابه، و نورالهدی دختران رقیه خانم و شیخ مهدی بودند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸.۵ × ۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها کاوه نجم آبادی
  • متعلق به مجموعه کاوه نجم آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1391A2
  •